Ksq №5 Fənn: İnformatika icon

Ksq №5 Fənn: İnformatika

Реклама:Download 10.85 Kb.
TitleKsq №5 Fənn: İnformatika
Date conversion19.05.2013
Size10.85 Kb.
TypeDocuments
Source

KSQ № 5

Fənn: İnformatika

Sinif 3A

Şagirdin soyadı, adı _________________________________________________

Müəllim ___________________________________________________________

Düzgün cavab: _______ Səhv cavab: ________

Qiymət _______________


1. WordPad hansı proqramdır?

A) qrafik redaktor B) oyun C) multimedia D) mətn redaktoru


2. WordPad proqramının simgəsi hansıdır?

A) B) C) D)


3. Seçilmiş şəkilin mətnə daxil edilməsi üçün istifadə olunan düymələr ardıcılığı:

A) Copy→Paste B) Paste→Copy C) Copy→Cut


4. Mətndə sözü tapmaq üçün açılan pəncərə:

A) Find B) Replace C) WordPad


5. Sözü əvəz etmək üçün ___________ düyməsi basılır:


A) Find Next B) Replace C) Replace


6. Kalkulyator proqramında yaddaş düymələrindən istifadə olunur:

A) aralıq nəticələri yadda saxlamaq üçün

B) işarələri daxil etmək üçün

C) əməlləri yerinə yetirmək üçün


7. Mətni komputerin yaddaşında saxlamaq üçün hansı komanda yerinə yetirilir?

A) File => Open B) File => Save As C) File => New D) File => Page Setup


8. Vərəqin ölçüsünü təyin etmək üçün File menyusunun hansı bəndi seçilir?

A) Save B) Save As C) Page Setup D) Open


9. Kalkulyator proqramında ekranda yığılmış ədədin sonuncu rəqəmini silmək üçün hansı düymədən istifadə olunur?


Backspace

CA) B) C) D)
MR

MC10. Kalkulyator proqramında ekranda olan ədədi kompüterin yaddaşına göndərmək üçün hansı düymədən istifadə etmək lazımdır?


C

MS

M+

MRA) B) C) D)
MC

MC

MC

MC
MC

Add document to your blog or website
Реклама:

Similar:

Ksq №5 Fənn: İnformatika iconKsq №2 Fənn: İnformatika

Ksq №5 Fənn: İnformatika iconFənn: İnformatika mövzu: İnformasiyanın həcminin ölçülməsi
«İnformatika yeni elmdir» sözü 23 baytdan ibarətdir. Burda 21 hərf və 2 boşluq var

Ksq №5 Fənn: İnformatika iconBsq №2 Fənn: İnformatika

Ksq №5 Fənn: İnformatika iconİnformatika fənn kurikulumuna uyğun d

Ksq №5 Fənn: İnformatika iconFənn: İnformatika Müəllim: Zeynalova Zəminə

Ksq №5 Fənn: İnformatika iconİnformatika III sinif ksq 1 Şagirdin soyadı və adı: Sinif

Ksq №5 Fənn: İnformatika iconFənn: İngilis dili Fənn: İngilis dili

Ksq №5 Fənn: İnformatika iconSoyadı A. fənn sinif VII tarix

Ksq №5 Fənn: İnformatika iconFənn 2012-2013-cü tədris ILI ix sinif msi-1 mövzuları

Ksq №5 Fənn: İnformatika iconAzərbaycan Universiteti Kafedra: İctimai Elmlər Kafedrası Fənn: Qədim Dünya Tarixi

Place this button on your site:
Documents


The database is protected by copyright ©kz1.denemetr.com 2000-2013

send message
Documents