Ksq №2 Fənn: İnformatika icon

Ksq №2 Fənn: İnformatika

Реклама:Download 7.89 Kb.
TitleKsq №2 Fənn: İnformatika
Date conversion19.05.2013
Size7.89 Kb.
TypeDocuments
Source

KSQ № 2

Fənn: İnformatika

Sinif: 2a

Şagirdin soyadı, adı _________________________________________________

Müəllim: __________________________________________________________

Düzgün cavab: _______ Səhv cavab: ________

Qiymət _______________


1. Vizual informasiya insanın hansı orqanı ilə qəbul edilən informasiyadır?

A) qulağı B) gözü C) əli


2. Gözlə görmədən və əl ilə toxunmadan verilmiş meyvələri hansı informasiya vasitəsi ilə müəyyən etmək olar?

A) dad informasiyası

B) daktil informasiya

C) qoxu informasiyası


3. İnformasiyanın əyaniliyi üçün nələrdən istifadə olunur?

A) kağız, qələm və siyahılardan

B) siyahı, cədvəl və diaqramlardan

C) siyahı, cədvəl və notlardan


4. Keçmişdə insanlar informasiyanı necə saxlayırdılar?

A) disklərdə B) kitablarda C) daşlarda, gil lövhələrdə və başqa əşyalarda


5. Gülün ətri barədə informasiyanı necə ala bilərik?

A) daktil informasiya vasitəsilə

B) dad inforasiyası vasitəsilə

C) qoxu informasiyası vasitəsilə


6. İnformasiyanın təqdim olunmasının ən sadə forması nədir?

A) yazı B) adi danışıq C) qrafik


7. Maqnitafon hansı informasiya vasitəsidir?

A) səs informasiyası

B) dad informasiyası

C) qoxu informasiyası


8. Ata Laləyə kitab, Arifə isə mahnı diski aldı. Əşyaların hər ikisi nə adlanır?

A) hədiyyə B) informasiya daşıyıcısı C) əşya


9. Şəkillərdən hansı informasiya vasitəsidir?

A) saat, kitab

B) lampa, televizor

C) kitab, televizor


10. Rəsm əsəri barədə informasiya necə informasiya adlanır?

A) səs informasiyası B) visual informasiya C) daktil informasiya

Add document to your blog or website
Реклама:

Similar:

Ksq №2 Fənn: İnformatika iconKsq №5 Fənn: İnformatika

Ksq №2 Fənn: İnformatika iconFənn: İnformatika mövzu: İnformasiyanın həcminin ölçülməsi
«İnformatika yeni elmdir» sözü 23 baytdan ibarətdir. Burda 21 hərf və 2 boşluq var

Ksq №2 Fənn: İnformatika iconBsq №2 Fənn: İnformatika

Ksq №2 Fənn: İnformatika iconİnformatika fənn kurikulumuna uyğun d

Ksq №2 Fənn: İnformatika iconFənn: İnformatika Müəllim: Zeynalova Zəminə

Ksq №2 Fənn: İnformatika iconİnformatika III sinif ksq 1 Şagirdin soyadı və adı: Sinif

Ksq №2 Fənn: İnformatika iconFənn: İngilis dili Fənn: İngilis dili

Ksq №2 Fənn: İnformatika iconSoyadı A. fənn sinif VII tarix

Ksq №2 Fənn: İnformatika iconFənn 2012-2013-cü tədris ILI ix sinif msi-1 mövzuları

Ksq №2 Fənn: İnformatika iconAzərbaycan Universiteti Kafedra: İctimai Elmlər Kafedrası Fənn: Qədim Dünya Tarixi

Place this button on your site:
Documents


The database is protected by copyright ©kz1.denemetr.com 2000-2013

send message
Documents