Standart 2 Vurma və bölmə əməlləri arasındakı əlaqəni nümunələrlə izah edir icon

Standart 2 Vurma və bölmə əməlləri arasındakı əlaqəni nümunələrlə izah edir

Реклама:Download 445 b.
TitleStandart 2 Vurma və bölmə əməlləri arasındakı əlaqəni nümunələrlə izah edir
Date conversion23.05.2013
Size445 b.
TypeDocuments
SourceStandart

 • 1.2.6. Vurma və bölmə əməlləri arasındakı əlaqəni nümunələrlə izah edir.

 • 1.2.7. Toplama və çıxma, vurma və bölmə əməlləri arasındakı qarşılıqlı əlaqələrdən hesablamalarda istifadə edir.

Bölmə əməlinin düzgün yerinə yetirildiyini vurma əməlinin köməyi ilə yoxlaya bilərsən.Vurma və bölmənin qarşılıqlı əlaqəsi

 • 5x3=15 15:3=5

 • 3x5=15 15:5=3

 • Vurma və bölmə əməllərində iştirak edən 3,5 və 15 ədələrindən ən böyüyü (15) hasil və bölünənə,digər iki ədəd -3 və 5 ədədləri isə uyğyn olaraq vuruqlara,bölənə bərabər olur.Bu ədədlər bir vurma və bölmə əməllərinin ədədlər ailəsidir. • 6, 4, 24 8, 5, 40Misalları həll et.

 • 30 : 6=? 50 : 10 =? 6 : 2 =?

 • 24 :4 =? 35 : 7 =? 20 : 5=?

 • 15 : 3=? 10 : 2 =? 49 : 7=?

 • 6 x 4 = ? 5 x 4 = ? 8 x 3 = ?

 • 2 x 7 = ? 6 x 3 = ? 4 x 4 = ?

 • 4 x 3 = ? 7 x 2 = ? 9 x 2 = ?

Add document to your blog or website
Реклама:

Similar:

Standart 2 Vurma və bölmə əməlləri arasındakı əlaqəni nümunələrlə izah edir iconVurma qrupu Məsələ

Standart 2 Vurma və bölmə əməlləri arasındakı əlaqəni nümunələrlə izah edir iconRoyal Bank asc-nin əmanətçiləri qarşısındakı öhdəliyin icmal reyster məlumatları və Agent Banklar arasındakı bölgü

Standart 2 Vurma və bölmə əməlləri arasındakı əlaqəni nümunələrlə izah edir iconTədris vahidi Standart

Standart 2 Vurma və bölmə əməlləri arasındakı əlaqəni nümunələrlə izah edir iconDocuments
1. /standart NO.doc

Standart 2 Vurma və bölmə əməlləri arasındakı əlaqəni nümunələrlə izah edir iconStandart: 2 Müşahidə etdiyi əşya, hadisələr haqqında və şəkillər üzrə danışır

Standart 2 Vurma və bölmə əməlləri arasındakı əlaqəni nümunələrlə izah edir iconQeyri standart kreditlərin cəmi və hər bir kateqoriya üzrə məbləği üzrə kredit portfelində

Standart 2 Vurma və bölmə əməlləri arasındakı əlaqəni nümunələrlə izah edir iconSinif: V sinif Mövzu: Fayllar və qovluqlar Standart

Standart 2 Vurma və bölmə əməlləri arasındakı əlaqəni nümunələrlə izah edir iconKotirovka sorğusu elan edir ehtiyat server otağının kommunikasiya təchizatı

Standart 2 Vurma və bölmə əməlləri arasındakı əlaqəni nümunələrlə izah edir iconÇıxarış İştirak edir: Kafedranın proffessor və müəllim heyəti Gündəlik məsələ

Standart 2 Vurma və bölmə əməlləri arasındakı əlaqəni nümunələrlə izah edir iconTədris vahidi Bölmə

Place this button on your site:
Documents


The database is protected by copyright ©kz1.denemetr.com 2000-2013

send message
Documents