RƏSMİ statiSTİka hesabati icon

RƏSMİ statiSTİka hesabati

Реклама:Download 240.24 Kb.
TitleRƏSMİ statiSTİka hesabati
Date conversion17.05.2013
Size240.24 Kb.
TypeDocuments
Source

RƏSMİ STATİSTİKA HESABATI

Alınmış ilkin məlumatların məxfi saxlanmasına zəmanət verilir
Hesabat təqdim edən müəssisənin:

1 – xidmət №-li forma

adı

İllik

ünvanı

^

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 3 iyun 2009-cu il tarixli 13/13 №­-li sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.

rayon(şəhər)

kənd(küçə)

əsas fəaliyyət növü

mülkiyyət növü


İdarə sənədlərinin təsnifatı üzrə formanın kodu

Müəssisənin identifikasiya (statistik) koduVÖEN

Mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq əhaliyə pullu xidmət göstərən bütün müəssisələr fevral ayının 18-dək yerləşdiyi rayonun (şəhərin) statistika orqanına təqdim edilir.


03108047


200____ il üzrə

Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi

və şəbəkəsi haqqında hesabat

^ I BÖLMƏ. ƏHALİYƏ GÖSTƏRİLƏN PULLU XİDMƏTLƏR

Kodlar

Xidmətlərin adı

Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi, manatla

A

B

1

14

Göstərilmiş xidmətlər (ƏDV daxil edilməklə)
01

o cümlədən:

Məişət
02

Sərnişin nəqliyyatı xidmətləri
07.311.10

Şəhərətrafı elektrik qatarı ilə sərnişin daşınması
07.311.20

Tramvay ilə sərnişin daşınması
07.311.30

Metro ilə sərnişin daşınması
07.312.00.01

Uzaq yola gedən dəmiryolu nəqliyyatı ilə sərnişin daşınması
07.312.00.02

Uzaq yola gedən dəmiryolu nəqliyyatı ilə yüklərin, şəxsi nəqliyyatın daşınması
07.312.00.03

Uzaq yola gedən dəmiryolu nəqliyyatında sərnişinlərə yataq ləvazimatının verilməsi və s. xidmətlərin təqdim edilməsi
07.321.10

Şəhər və şəhərətrafı avtobusla sərnişin daşınması
07.321.20

Mikroavtobus (marşrut taksi) ilə sərnişin daşınması
07.322.00

Şəhər və şəhərətrafı taksomotor nəqliyyatı (taksi) ilə sərnişin daşınması
07.323.10

Beynəlxalq avtobusla sərnişin daşınması
07.323.20

Beynəlxalq taksomotor nəqliyyatı (taksi) ilə sərnişin daşınması
07.330.00.01

Hava sərnişindaşıma nəqliyyatı ilə sərnişinlərin daşınması
07.330.00.02

Hava sərnişindaşıma nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması
07.340.00.01

Dəniz və çay sərnişindaşıma nəqliyyatı ilə sərnişinlərin daşınması
07.340.00.02

Dəniz və çay sərnişindaşıma nəqliyyatı ilə sərnişinlərin yüklərinin daşınması
07.350.00.01

İki və daha çox nəqliyyat növü arasında xərcləri bölmək mümkün olmadıqda sərnişinlərin daşınması (kombinələşmiş sərnişindaşıma nəqliyyatı)
07.350.00.02

İki və daha çox nəqliyyat növü arasında xərcləri bölmək mümkün olmadıqda yüklərin, şəxsi nəqliyyat vasitələrinin daşınması (kombinələşmiş nəqliyyat)
07.360.10

Trolleybus ilə sərnişin daşınması
07.360.20

Digər funikulyor, kabel və s, nəqliyyat ilə sərnişinlərin daşınması
03

Rabitə xidmətləri
08.100.00.01

Poçt xidmətləri: poçt kartı, marka alınması xərcləri, zərf, bağlama, banderol, məktub göndərilməsi haqqı və s. (istisna edilir: kolleksiya markaları)
08.200.20

Telefon və telefaks əlaqələri cihazlarının təmiri
08.300.10.01

Telefon nömrələrinin qeydiyyatı, şəxsi istifadədə olan telefon avadanlığının quraşdırılması xərcləri
08.300.20.01

Telefon, faks, peycer abunə xərcləri, telefon avtomat xərcləri, şəhərlərarası və beynəlxalq telefon danışıqları, mobil telefon danışıqlarının ödənişləri, telefon xəttinin təmiri və s.
08.300.30

Teleqrafla əlaqə xidməti
08.300.40

İnternetə qoşulma xidməti
09.422.30.01

Kollektiv teleantena radionöqtələri, televiziya üçün ödənişli kanal, kabel televiziyası və s. qurulması və istifadəsi üzrə ödənişlər
04

Mənzil təsərrüfatı xidmətləri
04.111.10.01

Bələdiyyə, idarə və ictimai təşkilatların mənzil fondu, digər hüquqi şəxslərin evləri üzrə kirayənişin tərəfindən ödənilmiş icarə haqqı
04.111.20

Ayrı-ayrı ev sahiblərinin mənzilinin icarəsi üzrə ödənişlər
04.112.00.01

Ailə üçün əsas yaşayış yeri hesab edilən evdə yaşayan sakinlərin ödədiyi icarə haqqı
04.120.00.01

İkinci mənzilin (əlavə mənzil, bağ evi, məzuniyyətdə olanda mənzilin icarəsi və s.) icarəsi üçün ödənilən icarə haqqı
04.211.00

Mənzildə yaşayanların mənzil sahiblərinin mənzil xidmətləri üçün şərti ödədiyi icarə haqqı
04.212.00.01

Ailə üçün əsas yaşayış yeri hesab edilən evdə yaşayanların mənzil sahiblərinin şərti ödədiyi icarə haqqı
04.220.00.01

İkinci mənzildə (əlavə mənzil, bağ evi və s. ) yaşayanların mənzil sahiblərinin mənzil xidmətləri üçün şərti ödədiyi icarə haqqı
11.201.00.01

Otel, mehmanxana, pansionat və motel tərəfindən mənzil xidməti
11.202.10.01

Yataqxanada, məktəb internatında yaşamaq üçün haqq
11.202.20.01

Digər mehmanxana xidmətləri: istirahət mərkəzlərində, yaylaq evlərində, kempinqlərdə yerləşdirmə haqqı
12.700.40.03

Mülkiyyətin idarəedilməsi xidməti, daşınmaz əmlakın satışı və icarəsi, mənzillərin özəlləşdirilməsi üzrə operatorların xidməti
05

Kommunal xidmətləri
04.410.00.01

Soyuq su təchizatı
04.410.00.03

Su məsrəfinin uçotu üçün sayğacların quraşdırılması, təmiri və s.
04.420.00

Zibilin daşınması
04.430.00

Kanalizasiya xidməti
04.440.10.01

Özəlləşdirilmiş mənzillər və mənzil-tikinti kooperativ evlərinə göstərilən texniki xidmətlər: liftin texniki xidməti, zibil borusunun təmizlənməsi, ev ətrafı ərazinin təmizlənməsi, yaşıllaşdırılması, küçə qapısının işıqlandırılması və s.
04.440.20.01

Bələdiyyə və idarələrə məxsus yaşayış sahələrinə göstərilən texniki xidmət: liftin texniki xidməti, zibil borusunun təmizlənməsi, ev ətrafı ərazinin təmizlənməsi, yaşıllaşdırılması, küçə qapısının işıqlandırılması və s.
04.440.30.01

Yaşayış sahələrinə göstərilən digər xidmətlər: evlərdə və küçə qapısında domofonların, kod qıfıllarının, siqnalların quraşdırılması, qapıçının haqqının ödənilməsi və s.
04.510.00.01

Elektrik enerjisi ilə təchiz etmə
04.510.00.03

Elektrik enerjisi məsrəfinin uçotu üçün sayğacların quraşdırılması, təmiri və s.
04.521.00.01

Təbii qaz ilə təchiz etmə
04.521.00.02

Qaz sərfinin uçotu üçün sayğacların quraşdırılması, təmiri və s.
04.522.00

Sıxılmış balon qazının satışı
04.550.10

İsti su təchizatı
04.550.20

Mərkəzləşdirilmiş qızdırıcı
04.550.20.01

Mərkəzləşdirilmiş qızdırıcı avadanlıqlarının təmiri, dəyişdirilməsi, quraşdırılması
06

Mədəniyyət xidmətləri
05.130.00.03

İncəsənət nümunələrinin, şəkillərin bərpası
09.410.20.01

Luna-parklar, karusellər, yelləncəklər, uşaqlar üçün digər attraksionlar, tamaşa tədbirlərinə biletlər, yaşlılar üçün bilyard, şahmat və s. oyunların keçirilməsi üzrə xidmətlər
09.410.30.01

Dərnəklər və hobbi kurslarında məşğələlər: biçmək, tikmək, toxumaq, rəqs, musiqi və s. (istisna edilir: təhsil kurslarında oxumaq 10.500.00.01, idman məşğələləri (09.410.10.01))
09.422.10.01

Kinoteatrlara, teatrlara, konsert zallarına, sirk tamaşalarına giriş biletlərinin alınması, durbindən istifadə üçün və s. xidmətlər üzrə ödəniş
09.422.20.01

Muzeylər, zoologiya bağları, bədii qalereyalar, kitabxanalar, milli parklar və s. üzrə xidmətlər
07

Turist-ekskursiya xidmətləri
07.360.30.02

Nəqliyyat xidmətlərinə görə turist agentlərinin komissiya yığımı
09.600.10.01

Azərbaycan ərazisində istirahət mərkəzlərinə getmək
09.600.20

Azərbaycanın ərazi sularında çay və dəniz gəzintisi
09.600.30.01

Azərbaycan ərazisində avtobus, qatar, təyyarə, şəxsi minik maşınları və s. nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməklə səyahət
09.600.40.01

Azərbaycan ərazisində hərəkət etməklə fəal üsullarla turist marşrutları üzrə səyahət (piyada, velosiped, at, yelkənli və avarlı üzən vasitələr və s.)
09.600.50

Azərbaycan ərazisində ekskursiya xidməti
09.600.60

Xarici səyahətlər
11.202.20.02

Turist bazalarında yerləşdirmə üzrə mehmanxana xidmətləri
08

Bədən tərbiyəsi və idman xidmətləri
09.410.10.01

İdman və bədən tərbiyəsi sahəsində (aerobika, üzgüçülük hovuzlarında, şahmat və s. bölmələrdə qruplar üzrə) məşğələlər üzrə xidmətlər
09.410.20.02

Stadionlara, cıdır meydanlarına və digər idman-tamaşa tədbirlərinə biletlərin dəyəri
09.422.10.02

İdman yarışlarının nümayişi üzrə giriş biletlərinin və s. xidmətlərin dəyəri
09

Tibbi xidmətlər
05.623.00.03

Dezinfeksiya, həşəratların məhv edilməsi
06.132.10.02

Diş protezlərinin dəyəri (istisna edilir: xidmət haqqı (06.220.20.01))
06.211.00

Ümumi profildə həkim xidməti
06.212.00

Həkim mütəxəssis xidməti
06.220.10

Dişlərin müalicə və profilaktikası
06.220.20.01

Protez dişlərin düzəldilməsi (istisna edilir: protezlərin dəyəri 06.132.10.02)
06.231.00

Tibbi laboratoriya və rentgen kabinetlərinin xidmətləri
06.232.00

Tibb bacısı və mama xidmətləri
06.233.00.01

Digər xidmətlər: fizioterapevtlərin, loqopedlərin, xidməti, masaj, iynə ilə müalicə və s.
06.300.10

Xəstəxana, tibbi mərkəz, doğum evlərinin xidmətləri
10

Sanatoriya- kurort və sağlamlaşdırma xidmətləri
06.300.20

Sanatoriya, uşaq müalicə mərkəzləri və s. reabilitasiya müəssisələrinin sanatoriya-sağlamlıq xidmətləri
09.600.10.02

Azərbaycan ərazisində istirahət-sağlamlıq mərkəzlərinə getmək üzrə ödənişlər
11

Hüquq səciyyəli və bank təşkilatları üzrə xidmətlər
12.610.00

Maliyyə vasitəçisi xidməti
12.620.00.01

Digər maliyyə xidmətləri: bankların xidməti, broker kontorlarının xidməti üzrə ödəniş haqqı, pul köçürmələrinin köçürmə haqqı, əmanət vəsaitinin sənədləşdirilməsi və s.
12.700.10.01

Hüquq xarakterli xidmətlər: hüquq məsləhətxanalarının xidmətləri, vəkil xidmətləri, vəsiqə sənədləri üzrə notariat kontorları, vəsiyyətnamə tərtibi və başqaları üzrə xidmətlər
12.700.40.04

Doğum, ölüm, kəbin və digər sənədlərin verilməsi, sənəd və arayışa görə ödənişlər
12

Təhsil sistemi üzrə xidmətlər
12.01

Məktəbəqədər təhsil
10.100.00.01

Məktəbəqədər və ibtidai təhsil (məktəblərin və uşaq bağçalarının hazırlıq qruplarına və başqalarına ödənilən məbləğ)
12.400.20.01

Məktəbəqədər təhsil idarələri: adi və gecə-gündüz tipli uşaq bağçası, körpələr evi üzrə xidmətlər
12.02

Ali və orta təhsil
10.200.00.01

Orta təhsil (orta məktəblərdə, gimnaziyalarda, liseylərdə və digər orta təhsil müəssisələrində təhsil üçün ödəniş)
10.300.00.01

Davamlı orta təhsil: texnikumlarda və digər orta ixtisas təhsili müəssisələrində təhsil haqqı
10.400.00

Ali təhsil
12.03

Əhalinin kurslarda öyrədilməsi
10.200.00.02

Yaşlılar və gənclər üçün məktəbdən kənar orta təhsil
10.500.00.01

Əsasən peşəkar- texniki və mədəni inkişafla əlaqəsi olan, başlıca olaraq yaşlılar üçün nəzərdə tutulan kompüter, xarici dil, mühasibat uçotu və s. kursları (istisna edilir: musiqi, rəqs (09.410.30.01) və idman (09.410.10.01) məşğələləri)
13

Sair xidmətlər
05.621.20.01

Evdə qulluq etmək üçün muzdla tutulmuş aşpazların, qabyuyanların, ofisiantların xidmətləri
07.240.00.02

Avtomobil dayanacaqları, qarajlar üzrə icarə haqları, ödənişlər
09.350.10

Baytarlıq xidmətləri
09.350.20

Ev heyvanlarına qulluq və onların öyrədilməsi xidmətləri
12.700.40.01

Qəzet, radio və televiziyada şəxsi elanların yerləşdirilməsi, reklam xidmətləri
12.700.40.02

Sənəd surətlərinin çıxarılması, yazılı və şifahi tərcümələr üzrə xidmətlər
12.700.40.05

Astroloqların, qrafoloqların, şəxsi detektivlərin, ailə məsləhətçilərinin xidməti
12.700.40.06

İşə düzəltmə agentlikləri və vasitəçilərin digər xidmətləri
131313

Bazar xidmətləri (əhalinin bazara girişə görə, ticarət yeri üçün, tərəzi və başqa ləvazimatların kirayə verilməsi üçün xərclər)

^ II BÖLMƏ. ƏHALİYƏ GÖSTƏRİLƏN MƏİŞƏT XİDMƏTLƏRİ

Kodlar

Məişət xidmətlərinin adı

Əhaliyə göstər­ilən məişət xidmətlərinin həcmi, manatla

^ Məişət xidməti göstərən ema­latxanaların,

atelyelərin, sexlərin sayı, vahid

A

B

1

2

01

Cəmi məişət xidmətləri (ƏDV daxil edilməklə)


o cümlədən:01.01

Ayaqqabıların təmiri, rənglənməsi və tikişi03.220.10.01

Ayaqqabıların təmiri, təmizlənməsi ( istisna edilir: ixtisaslaşmış idman ayaqqabıları (09.320.30) üzrə xidmətlər)03.220.20.01

Ayaqqabıların tikişi01.02

Tikiş, xəz, trikotaj, dəri, toxuculuq qalantereya məmulatlarının, baş geyimlərin təmiri, tikişi və toxunması03.140.10.01

Paltarların, baş geyimlərinin təmiri03.140.20.01

Paltarların, baş geyimlərinin tikişi (sifarişçinin ipliyindən trikotaj məmulatlarının hazırlanması, sifarişçinin materialından baş geyiminin hazırlanması daxil edilməklə)05.200.90

Ev üçün toxuculuq məmulatlarının təmiri01.03

Məişət radioelektron aparatlarının, məişət maşın və cihazlarının təmiri və texniki xidməti, metal məmulatların təmiri və hazırlanması05.330.00.01

Məişət cihazlarının təmiri (ehtiyat hissələrinin qiyməti daxil edilməklə)05.404.00

Ev əşyaları və qabların təmiri05.522.40

Kiçik cihaz və ev əşyalarının təmiri və hazırlanması06.132.20

Digər müalicə ləvazimat və cihazlarının təmiri09.150.00

Audiovizual, fotoqrafiya və informasiya işlənməsi avadanlıqlarının təmiri09.230.00

İstirahət və mədəni tədbirlər üçün uzun müddətli istifadə edilən əsas əşyaların təmiri və onlara texniki xidmət09.320.30

İdman və turizmlə məşğul olmaq üçün lazım olan əşyaların təmiri12.310.50.01

Saatların təmiri12.310.50.02

Zərgərlik məmulatlarının təmiri12.322.50

Şəxsi istifadə əşyalarının təmiri01.04

Nəqliyyat vasitələrinin, maşın və avadanlıqların təmiri və onlara texniki xidmət07.230.00.01

Avtomobillərin və digər nəqliyyat vasitələrinin təmiri və texniki xidmət (istisna edilir: texniki baxış üçün ödəniş)01.05

Kimyəvi təmizləmə və boyama, camaşırxana xidmətləri03.140.30.01

Paltarların kimyəvi yolla təmizlənməsi və rənglənməsi03.140.30.02

Paltarların yuyulması05.622.00.01

Ev üçün toxuculuq məmulatlarının kimyəvi təmizlənməsi, boyadılması05.622.00.02

Ev üçün toxuculuq məmulatlarının yuyulması01.06

Mebellərin hazırlanması və təmiri05.130.00.01

Mebellərini təmiri, hazırlanması01.07

Mənzillərin və digər tikililərin təmiri və tikintisi04.320.00.01

Mənzil sahəsinin cari saxlanması və təmiri üçün çilingər, elektrik, xarrat, rəngsaz, şüşəsalan və s. tərəfindən göstərilən xidmətlər05.130.00.02

Döşəmə örtüklərinin təmiri01.08

Fotoatelye, foto- kinolaboratoriya xidmətləri09.421.01

Fotoqrafiya xidməti: toylarda fotoşəkillərin çəkilməsi, fotomaterialların emalı, fotoların emalı, çapı, çoxaldılması və s.01.09

Hamam və duş xidmətləri12.111.20.01

Kişilər üçün hamam, duş, sauna, qeyri-tibbi masaj xidmətləri və s.12.112.20.01

Qadınlar üçün hamam, duş, sauna xidmətləri, qeyri-tibbi masaj, salyariya və s.01.10

Bərbərxana xidmətləri12.111.10.01

Kişilər üçün bərbərxana və kosmetika salonlarının xidmətləri12.112.10.01

Qadınlar üçün bərbərxana və kosmetika salonlarının xidmətləri01.11

Kirayə vermə məntəqələrinin xidmətləri03.140.40.01

Toy və ziyafət paltarları, fraklar və digər paltarların kirayə verilməsi03.220.10.02

Ayaqqabıların kirayəsi04.410.00.02

Su sayğaclarının icarəsi04.510.00.02

Elektrik sayğaclarının icarəsi05.623.00.01

Mebelin, ev ləvazimatlarının, ev avadanlıqlarının, dəyişəklərin icarəsi06.233.00.02

Terapevt avadanlıqlarının icarəsi üzrə ödənişlər07.240.00.01

Sürücüsüz avtomobillərin icarəsi09.410.10.02

İdman ləvazimatlarının (turist ləvazimatları, qayıqlar, atlar, xizəklər və s.) icarəsi09.422.30.02

Televizorların, videomaqnitofonların, videokassetlərin və digər mədəni əmtəələrin icarəsi01.12

Nəqliyyat, nəqliyyat-ekspeditor xidmətləri07.360.30.01

Mebel və digər əmlakın, məişət mallarının daşınması; odun, kömür, qaz balonlarının və digər yanacağın daşınması üzrə xidmətlər07.360.30.03

Yükdaşıma, saxlanma kameralarının xidməti, baqajların göndərilməsi üçün xərclər və s.07.360.30.04

Yüklərin qablaşdırılması, sığorta olunması, itmiş yüklərin axtarılması, fərdi yuk arabacıqlarının verilməsi və s. xərclər01.13

Mərasim və dini xidmətlər12.700.20.01

Dini adət və ayinlərin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar xidmətlər: ölünün yuyulması, kəfənlənməsi, dəfn edilməsi, ölü duası və s.12.700.30.01

Mərasim xidmətləri: dəfn üzrə mərasimin təşkili xidmətləri, basdırılma xidmətləri, qəbirə qulluq xidmətləri, yas günlərinin keçirilməsi və s.01.14

Sair məişət xidmətləri05.621.10.01

Uşaqların tərbiyəsi və təhsili ilə müstəqil məşğul olan və ya müəssisə tərəfindən göndərilən şəxslərin: repetitor, mürəbiyyə, tərbiyəçi, uşağa ev şəraitində qulluq etmək üçün göndərilən dayələr və s. tərəfindən göstərilən xidmətlər (istisna edilir: uşaq bağçaları, körpələr evi və s. (12.400.20) üzrə xidmətlər)05.621.20.02

Evə qulluq etmək, təmizləmək üçün muzdla tutulmuş ev qulluqçularının xidmətləri, katibələrin xidmətləri05.623.00.02

Pəncərələrin yuyulması, mənzillərin təmizlənməsi, odun doğranması və s. üzrə xidmətlər09.422.40.01

Ev bayramlarında Şaxta babanın, başqa artistlərin və məzhəkəçilərin xidmətləri12.700.40.07

Lombard xidmətləri114114

Sair məişət xidmətləri

____________________________________ ___________________________

İcraçının vəzifəsi, soyadı, tel. nömrəsi Rəhbərin soyadı, tel. nömrəsi


“_____”______________200_____il


Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi

və şəbəkəsi haqqında hesabat” 1-xidmət №li

rəsmi statistika hesabatı formasına dair


IZAHAT


Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin ci il tarixli /13 №-li sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi və şəbəkəsi haqqında hesabat” 1-xidmət №-li rəsmi statistika müşahidəsi formasını mülkiyyət formasından asılı olmayaraq xidmətlərin satışı üzrə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslər, onların filialları və nümayəndəlikləri təqdim edirlər. 1- xidmət №-li rəsmi statistika müşahidəsi forması yalnız toplu statistik informasiya əldə edilməsinə xidmət edir, onlardan vergi məqsədləri üçün istifadə edilə bilməz və məlumatlar başqa təşkilatlara verilmir.

Pullu xidmətlərin ümumi həcmi əlavə dəyər vergisi, xüsusi vergilər və aksizlər də daxil olmaqla, göstərilən xidmətə görə əhali tərəfindən həm bilavasitə kassaya, həm də banklar vasitəsilə ödənilən məbləği əks etdirir. Hesabat dövrü üzrə pullu xidmətlərin uçotu haqqı ödənilmiş sifarişin təhvil verilmə vaxtına uyğun olaraq aparılır. İstisna hallarda, xidmətin göstərildiyi vaxt onun dəyərinin ödənilmə vaxtı ilə üst-üstə düşmürsə (qaz, su, enerji təchizatı və s. üzrə) uçot təhvil verilmə vaxtı, yəni həmin vaxta hesablanmış məbləğ üzrə aparılmalıdır.

Hesabat forması tərtib edilərkən Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 25 iyun 2002-ci il tarixli 30/13 №-li sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin uçotuna dair tövsiyələr” əsas götürülməlidir. Hesabat formasında nəzərdə tutulmuş xidmətlərin hər bir növü üzrə əsas işin dəyərindən başqa, əlavə xidmətlərə, məsələn, geyim modellərinin nümayişinə, rəssam-modelyerlərin məsləhətinə (geyimin təmiri və tikilməsi üzrə xidmətlərə daxil edilir), pariklərin, şinyonların hazırlanmasına (bərbərxana xidmətlərinə daxil edilir), maşınların yuyulması və texniki baxışdan (Dövlət Yol Polisində texniki baxış istisna olmaqla) keçirilməsinə (nəqliyyat vasitələrinin təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsinə daxil edilir) və s. görə ödəniş də daxil edilir. Məişət xidmətlərinin həcminə vətəndaşların fərdi sifarişləri əsasında yerinə yetirilən bütün işlər: təmir, yeni məmulatın hazırlanması; şəxsi və mədəni-məişət təyinatlı əşyaların, nəqliyyat vasitələrinin müvəqqəti istifadəyə-kirayəyə verilməsi; musiqi əsərlərinin və videoproqramların kasetlərinin əhalinin sifarişi ilə çoxaldılması; nəqliyyat və mərasim xidmətləri və s. daxil edilir.

Göstərilmiş pullu xidmətlərin həcmində aşağıdakılar uçota alınmır:

-bütün növ malların satışı;

-müəyyənləşdirilmiş əsasnamələrin, qanunların, həmçinin məhkəmə qərarlarının pozulmasına görə vətəndaşların ödəmələri (alimentlər, cərimələr, pensiyalar, oğurlanmış əşyanın dəyərinin əvəzinə ödəmə, tibbi ayıltma məntəqələrində ödəmələr və s.);

-ictimai fondlara verilən könüllü üzvlük haqqının məbləği, ictimai və kooperativ təşkilatlarının hesablarına üzvlük haqlarının ödənilməsi;

-nəqliyyat vasitələrinin uçota alınması, dövlət və şəxsi avtomobil nəqliyyatı vasitələrinə (o cümlədən qayıq və katerlərə) dövlət nömrə nişanlarının verilməsi, nəqliyyatın texniki baxışdan keçirilməsi üçün avtomobil müfəttişliyinin rüsumları;

- kooperativ mənzillər, tikinti yaşayış binalarında ilkin ödəniş və sonradan aybaay onların dəyərinin ödənilmə məbləği;

-əhaliyə satılmış bələdiyyə kapital qoyuluşu hesabına, müəssisələrin vəsaiti hesabına, bank kreditləri hesabına tikilmiş şəxsi, çoxmərtəbəli mənzillərin, həmçinin bələdiyyə və ictimai mənzil fondunun evlərinin dəyərinin əvəzinin ödənilməsi üçün vətəndaşlar tərəfindən köçürülən vəsait;

-sığorta üzrə ödəmələr, birdəfəlik yığımlar, vergilər, rüsumlar və s.

-lotereya biletlərinin alınması üzrə əhalinin məsrəfləri və vətəndaşların digər növ pul məsrəfləri əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərdə deyil, “məcburi ödəmələr və könüllü haqlar” maddəsində uçota alınır;

- sosial-mədəni və məişət təyinatlı obyektlərin (mənzil fondunun, yataqxanaların, mehmanxanaların, idman qurğularının, klubların, sanatoriya-kurort idarələrinin, kitabxanaların, məktəbəqədər müəssisələrin və s.) təsərrüfat baxımından saxlanması və öz işçilərinə pulsuz xidmətlərin göstərilməsi üçün müəssisələrin məsrəfləri;

-əhali üçün yerinə yetirilmiş, sosial müdafiə orqanları tərəfindən dövlət və yerli büdcə vəsaitləri hesabına ödənilən iş və xidmətlərin həcmi;

-vətəndaşların fərdi sifarişi və şəxsi vəsaiti olmadan yerinə yetirilən digər işlər.

Sual və təkliflərlə Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin Ticarət, xidmət və turizm statistikası şöbəsinə (otaq 324, telefon 438-76-95) müraciət edə bilərsiniz.


Add document to your blog or website
Реклама:

Similar:

RƏSMİ statiSTİka hesabati iconRƏSMİ statiSTİka hesabati
«1–Yeni iş yeri» (rüblük) rəsmi statistika hesabatına bütövlükdə hüquqi və fiziki şəxsin özü tərəfindən daxil edilir

RƏSMİ statiSTİka hesabati iconRƏSMİ statiSTİka hesabati

RƏSMİ statiSTİka hesabati iconRƏSMİ statiSTİka hesabati

RƏSMİ statiSTİka hesabati iconRƏSMİ statiSTİka hesabati

RƏSMİ statiSTİka hesabati iconRəsmi statistika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə azərbaycan respublikasinin

RƏSMİ statiSTİka hesabati iconNorma hesabati q qanuni hesabat

RƏSMİ statiSTİka hesabati iconŞƏffaflıq Azərbaycan” təşkilatının 2011-cİ İL Üzrə İllİk Hesabatı

RƏSMİ statiSTİka hesabati iconStatiSTİka departamenti

RƏSMİ statiSTİka hesabati iconStatiSTİka departamenti

RƏSMİ statiSTİka hesabati iconStatiSTİka departamenti

Place this button on your site:
Documents


The database is protected by copyright ©kz1.denemetr.com 2000-2013

send message
Documents