Şüa terapiyası ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili icon

Şüa terapiyası ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili

Реклама:Download 1.45 Mb.
TitleŞüa terapiyası ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili
Page1/19
Date conversion02.06.2013
Size1.45 Mb.
TypeDocuments
Source
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Şüa terapiyası ixtisası üzrə nümunəvi test sualları


Bölmə 1. Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili


1) İctimai sağlamlığın formalaşmasında əsas rolu nə oynayır?


A) Təbiət – iqlim faktorları

B) Tibbi köməyin səviyyəsi, keyfiyyəti və mümkünlük dərəcəsi

C) Əhalinin həyatının səviyyəsi

D) Əmək şəraiti

E) Genetik faktorlar


Ədəbiyyat: İ.H.İsayev. Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001


2) Əhalinin təbii hərəkətinin əsas göstəriciləri hansılardır?


A) Əlillik, ölüm

B) Ölüm, xəstələnmə

C) Anadanolma, ölüm

D) Ancaq ölüm

E) Ancaq xəstələnmə


Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001


^ 3) İqtisadi inkişaf etmiş ölkələrin əhalisinin ölüm strukturunda əsas yeri tutur?


A) Yeni törəmələr; zədə və zəhərlənmə; tənəffüs sisteminin xəstəliklər

B) Qrip və KRVİ

C) Qan dövranı sisteminin xəstəliklər; yeni törəmələr; zədə və zəhərlənmə

D) İnfeksion xəstəliklər; qan dövranı sisteminin xəstəlikləri

E) İnfeksion və parazitar xəstəliklər; həzm sisteminin xəstəlikləri, psixiki xəstəliklər


Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001


^ 4) Xəstəliklərin beynəlxalq təsnifatı nədir?


A) Müəyyən qaydada yerləşdirilmiş xəstəliklər, diaqnozlar və sindromların siyahısı

B) Müxtəlif patoloji vəziyyətlərin müəyyən təyin olunmuş kriteriyalarla daxil olduğu, rubrikalar sistemi

C) Xəstəliklərin adlarının müəyyən qaydada siyahısı

D) Diaqnozların müəyyən qaydada siyahısı

E) Simptomların, sindromların və müxtəlif vəziyyətlərin müəyyən qaydada siyahısı


Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001


^ 5) Xüsusi tibbi praktika ilə məşğul olmağa kim icazə verir?


A) Professional tibbi assosiasiya ilə razılaşandan sonra yerli administrasiya

B) Rusiya Federasiyasının höküməti

C) Vilayət səhiyyə idarəsinin orqanı

D) Professional tibbi assosiasiya

E) RF səhiyyə nazirliyi


Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001


^ Bölmə 2. Cərrahi anatomiya və operativ cərrahiyyə, şişlərin morfologiyası, şişlərin mərhələlər üzrə təsnifatının ümumi prinsipləri


6) Şişin stromasının hüceyrə membranları ola bilər?


A) Eozinofillər

B) Bütün sayılan tip hüceyrələrlə

C) Plazmatik hüceyrələr

D) Makrofaqlar və yad cisimlərin qiqant hüceyrələri

E) Limfositlər və neytrofillər


Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001


^ 7) Dizontogenetik yenitörəmələrə aiddir?


A) Mədə xərçəngi

B) Qida borusunun papilloması

C) Ağ ciyər xərçəngi

D) Divararalığın bronxogen kistası

E) Prostat vəzinin xərçəngi


Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001


^ 8) TNM Beynəlxalq təsnifatına görə insitu xərçəngi aiddir?


A) Xoşxassəli şişlərə

B) Xərçəngə

C) Fakultativ xərçəngönünə

D) Obliqat xərçəngönünə

E) Təyin olunmayıb


Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001


^ 9) Ginekoloji patologiyada yerlidestruksiyaedici inkişafa aiddir?


A) Leyomioma

B) Fibroma

C) Kistoma

D) Nevrioma

E) Endometrioz


Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001


^ 10) Yerlidestruksiyaedici inkişaflı şişlərə aiddir?


A) Dermoid

B) Fibroadenoma

C) Neyrofibroma

D) Mioma

E) Limfoma


Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001


^ 11) Yumurtalıqların şiş xəstəliklərinə aiddir?


A) Yumurtalıqların fibroması

B) Yumurtalıqların kistoması

C) Dermoid kista

D) Follikulyar

E) Xemodektoma


Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001


^ 12) Həyatın mümkün olmadığı kritik kütləyə çatmaq üçün şiş hüceyrəsi keçməlidir?


A) 50 ikiartmadan çox

B) 10 ikiartma

C) 40 ikiartma

D) 20 ikiartma

E) 30 ikiartma


Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001


^ 13) Endometriya xərçənginin ən çox rast gəlinən morfoloji forması?


A) Yastıhüceyrəli xərçəng

B) Vəzli – yastıhüceyrəli xərçəng

C) Adenokarsinoma

D) Açıq hüceyrəli adenokarsinoma

E) Qeyri – differensasiyalı xərçəng


Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001


^ 14) Uşaqlıq boynu xərçənginin ən çox rast gəlinən morfoloji forması?


A) Sarkoma

B) Yastıhüceyrəli xərçəng

C) Açıq hüceyrəli xərçəng

D) Adenokarsinoma

E) Angioskleroma


Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001


^ 15) Regionar limfatik düyünlərdə çoxlu hərəkətli metastazların olması göstərir ?


A) Xəstəliyin I mərhələsi

B) II A mərhələ

C) III B mərhələ

D) II B mərhələ

E) III A mərhələ


Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001


^ 16) TNM təsnifatında histoloji differensasiyanı göstərmək üçün istifadə olunur simvol?


A) G

B) R

C) Z

D) C

E) Y


Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001


^ 17) Ağız boşluğunun bədxassəli şişlərinin ən çox rast gəlinəni?


A) Birləşdirici toxuma

B) Damar

C) Epitelial

D) Limfoid

E) Neyron


Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001


^ 18) pTNM təsnifatı bərabərdir?


A) C4

B) C2

C) C3

D) C1

E) C5


Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001


19) APUD – sistemin yenitörəmələrinə aiddir?


A) Bronxogen xərçəng

B) Qalxanabənzər vəzin medullyar xərçəngi

C) Meningioma

D) Xordoma

E) Böyük tüpürcək vəzisinin xərçəngi


Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001


^ 20) Böyrək xərçəngi ən çox metastaz verir?


A) Yumşaq toxuma və peritonarxası limfa düyünlər

B) Plevra və qara ciyər

C) Peritonarxası limfa düyünlər və yumurtalıqlar

D) Sümüklər və ağ ciyər

E) Qara ciyər və baş beyin


Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001


^ Bölmə 3. Teoretik və təcrübi onkologiyanın əsasları.


21) İnsan hüceyrəsində genetik informasiyanın daşıyıcısı əsasən?


A) RNT

B) Mitoxondriya

C) Bütün cavablar düzgündür

D) DNT

E) ATF


Ədəbiyyat: Kiselyova Y.S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996


^ 22) Orqanizmdə şişin böyüməsinin hormonal tənzimi ən çox aparılır?


A) Hüceyrə membranındakı hormonal reseptorlara təsir ilə

B) Genetik apparata birbaşa təsir ilə

C) Transkripsion faktora birbaşa təsir ilə

D) Onkozülallara birbaşa təsir ilə

E) Sitoplazmaya birbaşa təsir ilə


Ədəbiyyat: Kiselyova Y.S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996


^ 23) Ən çox kanserogen aktivliyə malikdir?


A) Piylər

B) A və B qrupu vitaminləri

C) Zülallar

D) Polisiklik aromatik karbohidratlar

E) Karbohidratlar


Ədəbiyyat: Kiselyova Y.S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996


^ 24) İonlaşdırıcı şüalanma kanserogenliyə malikdir?


A) Yalnız digər faktorlarla birlikdə

B) Sübut olunmayıb

C) Kanserogenliyə malik deyil

D) Kiçik dozalarda

E) Böyük dozalarda


Ədəbiyyat: Kiselyova Y.S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996


^ 25) Uşaqlıq boyun xərçənginin yaranmasını çox halda aşağıdakı qrup virusla əlaqələndirirlər?


A) Adenovirus

B) Papilloma virusu

C) Hepatit virusu

D) Herpes

E) Epşteyn – Barr


Ədəbiyyat: Kiselyova Y.S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996


^ 26) Virus təsiri ilə əmələ gəlməsini əlaqələndirmirlər?


A) Burun – udlağın xərçəngi

B) Qara ciyər xərçəngi

C) Mədə xərçəngi

D) Uşaqlıq boynu xərçəngi

E) Leykoz


Ədəbiyyat: Kiselyova Y.S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996


^ 27) Bədxassəli şişlərin əsasını təşkil edir?


A) Sitoplazmada biokimyəvi prosesslərin pozulması

B) Hüceyrələrin genetik apparatının zədələnməsi

C) Hüceyrə tsiklinin uzanılması

D) Nüvə və sitoplazma strukturları arasında əlaqənin pozulması

E) Hüceyrələrin bölünmə tsiklinin tezləşməsi


Ədəbiyyat: Kiselyova Y.S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996


^ 28) Hormonal balansın pozulması yaranmasına təsir göstərmir ?


A) Qara ciyərin xərçəngi

B) Yumurtalıqların xərçəngi

C) Süd vəzisinin xərçəngi

D) Prostat vəzinin xərçəngi

E) Uşaqlığın xərçəngi


Ədəbiyyat: Kiselyova Y.S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996


^ 29) Hormonal reseptorların təyini vacibdir?


A) Bütün cavablar düzgündür

B) Şişin histoloci tipini bilmək üçün

C) Hormonoterapiyanın məqsədəuyğunluğunun təyini üçün

D) Orqanizmdə hormonların səviyyəsinin təyini üçün

E) İmmunoterapiyanın məqsədəuyğunluğunun təyini üçün


Ədəbiyyat: Kiselyova Y.S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996


^ 30) Fakultativ xərçəngönünə aiddir?


A) Bouen xəstəliyi

B) Piqment kseroderması

C) Keyr eritroplakiyası

D) Dyübrey melanozu

E) Xroniki xeylit


Ədəbiyyat: Kiselyova Y.S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996


^ 31) Obliqat xərçəngönünə aiddir?


A) Kron xəstəliyi

B) Dərinin qocalıq atrofiyası

C) Dərinin çapıq atrofiyası

D) Keratoma

E) Piqment kseroderması


Ədəbiyyat: Kiselyova Y.S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996


^ 32) Obliqat xərçəngönünə aiddir?


A) Hiperplastik polip

B) Qeyri-spesifik xoralı kolit

C) Yoğun bağırsağın ailəvi diffuz polipozu

D) Babasil

E) Kron xəstəliyi


Ədəbiyyat: Kiselyova Y.S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996


^ 33) Genetik markerlər tapılmayıb?


A) Mədə xərçəngində

B) Retinoblastomada

C) Xroniki mieloleykozda

D) Vilms şişində

E) Qalxanabənzər vəzin modulyar xərçəngində


Ədəbiyyat: Kiselyova Y.S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996


^ 34) Berkitt limfomasının və insanda burun-udlaq xərçənginin əmələ gəlməsində

müəyyən əlaqəsi var?


A) Çiçək virusları qrupundan virus

B) Adenovirus

C) Epşteyn – Barr virusu (infeksion mononukleozun törədicisi)

D) Herpes virusları qrupundan virus

E) Papova – virus


Ədəbiyyat: Kiselyova Y.S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996


^ 35) Nəsillik – determinet şişlərə aiddir?


A) Kəskin limfoblast leykoz

B) Limfosarkoma

C) Yuinq şişi

D) Rabdomiosarkoma

E) Retinoblastoma


Ədəbiyyat: Kiselyova Y.S. Bəd xassəli şişlərin şüa terapiyası, 1996


^ Bölmə 4. Bədxassəli şişlərin müalicəsinin ümumi prinsipləri


36) Onkoloji cərrahi müdaxilələrdə zonalıq və futlyarlıq prinsiplərinin gözlənilməsinin məqsədi?


A) Antiblastikanın təmini

B) Regionar limfa düyünlərin kəsilib çıxarılması

C) Üzvün funksiyasının maxsimal saxlanılması

D) Ablastikanın təmini

E) Cərrahi müdaxilələr zamanı təxlükənin azalması


Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985


^ 37) Ağ ciyər arteriyasının trombemboliyasına şərait yaradan faktorlar?


A) İri venaların uzunmüddətli kateterizasiyası

B) Kiçik çanaq üzvləri və aşağı ətraflarda cərrahi müdaxilələr

C) Bütün cavablar düzgündür

D) Posttrombotik sindrom

E) Yataqda uzunmüddətli hərəkətsiz vəziyyət, çox yaşlı


Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985


^ 38) Ağ ciyər trombemboliyası aşağıdakı sindromlarla ola bilər?


A) Bütün sayılanlar

B) Serebral

C) Abdominal və böyrək

D) Ağ ciyər, plevral

E) Kardial


Ədəbiyyat: Г. A. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985


^ 39) Genişləndirilmiş cərrahi müdaxiləyə aiddir?


A) Şişin sağlam toxuma daxilində regionar limfa düyünlər və şiş prosesinə cəlb olunmuş digər üzvün tam və ya rezeksiyası ilə birlikdə kəsilib götürülməsi

B) Düzgün cavab yoxdur

C) Şişin sağlam toxuma daxilində kəsilib götürülməsi

D) Şişin sağlam toxuma daxilində regionar limfatik düyünlərlə kəsilib götürülməsi

E) Şişin sağlam toxuma daxilində regionar limfa düyünlər və cərrahi müdaxilə sahəsindəki toxumalarla kəsilib götürülməsi


Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985


^ 40) Aşağıdakı sayılan şişlərin hamısı radiohəssas sayılır, istisna - ?


A) Seminoma

B) Kiçik hüceyrəli ağ ciyər xərçəngi

C) Limfasarkoma

D) Mədənin adenokarsinoması

E) Limfoqranulomatoz


Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004


^ 41) Aşağıdakı sayılan şişlərdən ən çox radiorezistent sayılır?


A) Kiçik hüceyrəli ağ ciyər xərçəngi

B) Seminoma

C) Yastı hüceyrəli buynuzlaşmayan xərçəng

D) Osteogen sarkoma

E) Yuinq şişi


Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004


^ 42) Şişin radiohəssaslığına təsir göstərmir?


A) Şişdə oksigen gərginliyi

B) Şişin ölçüsü

C) Şiş hüceyrələrinin differensasiyası

D) Xəstənin yaşı

E) Şişin böyümə forması


Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004


^ 43) Şüa terapiyasında şiş və normal toxumanın radiohəssaslığının modifikasiyasının

aşağıdakı faktorları istifadə olunur?


A) Lokal hipertermiya

B) Qısamüddətli hipoksiya

C) Hiperbarik oksigenasiya

D) Süni hiperqlikemiya

E) İmmunomodulyatorlar


Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985


^ 44) Şüa terapiyasında bölünmüş kurs istifadə olunur?


A) Normal toxumaların müdafiəsi üçün

B) Şüa dozasını artırmaq üçün

C) Şişin radiohəssaslığını artırmaq üçün

D) Effekti artırmaq üçün

E) Residivlərin sayını azaltmaq üçün


Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985


^ 45) Şüa terapiyasına mütləq əks-göstəriş?


A) Xroniki hepatit

B) Yaşın çox olması

C) Yaşın az olması

D) Aktiv vərəm

E) Subfebril temperatur


Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004


^ 46) Şüa terapiyasında hələlik istifadə olunmur?


A) Distansiyalı şüalanma

B) Toxumadaxili şüalanma

C) Neytrontutucu terapiya

D) Daxili şüalanma

E) Boşluqdaxili şüalanma


Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985


^ 47) Müştərək şüa terapiyası nə deməkdir?


A) Bolünmüş şüa terapiyası kursu

B) Şüalanmanın iki üsulunun istifadəsi

C) Radiomodifikatorlarla şüalanma

D) Kimyaterapiya ilə birlikdə şüalanma

E) İmmunoterapiya ilə birlikdə şüalanma


Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004


^ 48) Şüalanmanın ekspozision ölçü vahidi?


A) Zivert

B) Qrey

C) Rentgen

D) Küri

E) Rad


Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004


49) Şüalanmanın udulma dozasının ölçü vahidi?


A) Bekkerel

B) Qrey

C) Rentgen

D) Bütün cavablar düzgündür

E) Küri


Ədəbiyyat: B.Baxşiyev “Radiodiaqnostika və radioterapiya”, Bakı - 2004


^ 50) Şüa reaksiyasına aiddir?


A) Dəri eriteması

B) Pnevmoskleroz

C) Şüa xorası

D) Şüa xərçəngi

E) Fibroz


Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985


^ 51) Yerli şüa reaksiyalarının tezliyinə təsir etmir?


A) Allergik xəstəliklər

B) Tireotoksikoz

C) Toxumaların iltihabı dəyişiklikləri

D) Yaş

E) Şəkərli diabet


Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985


^ 52) Selikli qişaların şüa reaksiyalarının profilaktika və müalicəsi üçün istifadə olunur?


A) Metilurasil

B) Antiseptik məhlullar

C) Elektroforez

D) Lazerlə aşağı intensivlikli şüalanma

E) Vitaminli məhlullar


Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985


^ 53) Ümumi şüa reaksiyalarının profilaktika və müalicəsi üçün istifadə olunur?


A) Sedativ preparatlar

B) Antihistamin preparatlar

C) Amifostin

D) Vitaminlər

E) Antibiotiklər


Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985


^ 54) Alkiləedici preparatların təsir mexanizmini təşkil edir?


A) Mikroboruların zülalının – tubulinin dematurasiyası

B) Alkiləedici reaksiya

C) DNT – matrisa səviyyəsində nuklein turşularının sintezinin pozulması

D) DNT molekulunda yamaqların yaranması

E) Purin tə timidin turşularının sintezinin pozulması


Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985


^ 55) Şişə qarşı antibiotiklərin təsir mexanizmini təşkil edir?


A) Mikroboruların zülalının – tubulinin dematurasiyası

B) DNT molekulunda yamaqların yaranması

C) DNT – matrisa səviyyəsində nuklein turşularının sintezinin pozulması

D) Alkiləedici reaksiya

E) Purin tə timidin turşularının sintezinin pozulması


Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985


^ 56) Şişə qarşı antimetobolitləri təsir mexanizmini təşkil edir?


A) DNT molekulunda yamaqların yaranması

B) Purin tə timidin turşularının sintezinin pozulması

C) DNT – matrisa səviyyəsində nuklein turşularının sintezinin pozulması

D) Mikroboruların zülalının – tubulinin dematurasiyası

E) Alkiləedici reaksiya


Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985


^ 57) Şişə qarşı taksanların təsir mexanizmini təşkil edir?


A) DNT molekulunda yamaqların yaranması

B) Purin tə timidin turşularının sintezinin pozulması

C) DNT molekullarının alkiləedici reaksiya

D) DNT – matrisa səviyyəsində nuklein turşularının sintezinin pozulması

E) Mikroboruların zülalının – tubulinin dematurasiyası


Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985


^ 58) Şişə qarşı platin törəmələrinin təsir mexanizmini təşkil edir?


A) Mikroboruların zülalının – tubulinin dematurasiyası

B) DNT molekullarının alkiləedici reaksiya

C) Purin tə timidin turşularının sintezinin pozulması

D) DNT – matrisa səviyyəsində nuklein turşularının sintezinin pozulması

E) DNT molekulunda yamaqların yaranması


Ədəbiyyat: Г. А. Зедгенидзе “Клиническая рентгено-радиология”, Москва 1985

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Add document to your blog or website
Реклама:

Similar:

Şüa terapiyası ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili iconŞüa terapiyası ixtisası üzrə yeni 301 nümunəvi test sualları 11. 04. 13 – cü il tarixində əlavə olunub

Şüa terapiyası ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili iconƏczaçı (orta) ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Əczaçılığın təşkili və iqtisadiyyatı ixtisası üzrə test tapşırıqları

Şüa terapiyası ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili iconMikrobiologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Bakterioloji xidməıtin təşkili və quruluşu

Şüa terapiyası ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili iconFtiziatriya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Azərbaycan Respublikasında əhali arasında vərəm əleyhinə tədbirlərin təşkili
И. И. Фел., А. А. Ахмедов., Г. Л. Труман. Методические указания к практическим занятиям по медицинской статистике. Баку 1973

Şüa terapiyası ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili iconEndokrinologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Hipotalamo-hipofizar sistemin xəstəlikləri

Şüa terapiyası ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili iconGigiyena ixtisası üzrə yeni nümunəvi test sualları 14. 03. 13 – cü il tarixində əlavə edilmişdir
К. С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr

Şüa terapiyası ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili iconŞüa diaqnostikası ixtisası üzrə nümunəvi test sualları ( 161 və 215 sualdan ibarət olan fayl 1000 sualın tərkibində mövcuddur)
Л. Д. Линденбратен, И. П. Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М. Медицина, 1993. 560 с

Şüa terapiyası ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili iconTerapiya ixtisası üzrə yeni nümunəvi test sualları 21. 02. 13 – cü il tarixində əlavə edilmişdir. Bölmə Pulmonologiya
В. А. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Лечение болезней легких» 2005 г

Şüa terapiyası ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili iconEndokrinologiya ixtisası üzrə yeni nümunəvi test sualları 11. 02. 2013 – cü il tarixində əlavə olunub. Bölmə. Qarışıq suallar
Балаболкин М. И., Клебанова Е. М., Креминская В. М. “Дифференциальная диагностика и лечение эндокринных заболеваний.”, 2002 г

Şüa terapiyası ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili iconMamalıq-ginekologiya ixtisası üzrə 288 nümunəvi test sualları

Place this button on your site:
Documents


The database is protected by copyright ©kz1.denemetr.com 2000-2013

send message
Documents